Betongkonsult i Dalarna

När du har behov av att inspektera betongkonstruktioner, utföra broreparationer, väg och anläggning eller behöver tillfällig arbetskraft kan Dala Bygg & Betongteknik AB hjälpa er att lyckas med era projekt. Vi är specialister inom trä och betong och kan åta oss hela entreprenader eller agera som underleverantörer.

Det finns en stor mängd konstruktioner i vårt samhälle som är tillverkade i betong eller som har betong som en bärande konstruktion som exempelvis broar, vägar, vägfundament och byggnader. Med tiden behöver dessa kontrolleras så att det inte har uppstått skador som påverkar konstruktionens hållbarhet. Dala Bygg & Betongteknik AB har betongkonsulter i Dalarna som inspekterar betongkonstruktioner och lämnar förslag på åtgärder. Vi kan även erbjuda många andra tjänster som projektledning, trä- och betong- entreprenader, anläggningsentreprenader och personaluthyrning.

Vad är en betongkonsult

En betongkonsult är specialist på att inspektera och besiktiga exempelvis broar och väganläggningar i betong. De vet vilka åtgärder som behöver vidtas då det till exempel har uppstått en sprickbildning i konstruktionen eller då det finns andra skador. De kan lämna förslag på vilka åtgärder som behöver genomföras och även ansvara för projektledningen då våra betongkonsulter från Dalarna är specialister inom exempelvis broreparationer, byggnationer och anläggningsentreprenader. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med er entreprenad.

Väg och broräckesmontage

Dala Bygg & Betongteknik AB är också specialister på väg och broräckesmonteringar. Vi kan åta oss uppdrag att renovera broar, vägar och även ta hand om räckesmonteringen på broar. Vi säljer och monterar också bullerplank i både trä och plast som bidrar till att sänka ljudnivån för de boende.

Trä och betong

Vi kan åta oss hela entreprenader eller gå in som underleverantörer i samband med trä och betongarbeten. Våra medarbetare har yrkesbevis och alla de certifieringar som krävs för att kunna utföra de mesta inom träbyggnationer och i samband med betongkonstruktioner. Vi har även utbildade markarbetare som kan arbeta med de flesta material men också maskinister som har förarbevis för ett stort antal anläggningsmaskiner.

Konsulttjänster

Utöver betongkonsulter från Dalarna kan vi också erbjuda er flera andra konsulttjänster som exempelvis byggledning eller projektledning i samband med byggentreprenader eller väg anläggningsarbete. Våra konsulter är utbildade med yrkesbevis, innehar nödvändiga certifieringar men har även en lång erfarenhet inom branschen. Det gör att ni med trygg hand kan lämna över ledningen till våra konsulter som ser till att entreprenaden utförs enligt plan, i tid och enligt den budget som är uppsatt.

Personaluthyrning

Har ni fått oväntade projekt, utökning av något projekt eller av andra skäl har personalbrist och inte tiden att hinna rekrytera egen personal kan ni hyra personal av oss. Vi erbjuder er personaluthyrning inom områden som träarbetare, betongarbetare, markarbetare och maskinister. Vår personal har en lång erfarenhet inom sina respektive arbetsområden och innehar också yrkesbevis, certifieringar och förarbevis. Genom att hyra den personal som ni behöver av oss så slipper ni krånglig, kostsam, långsam och i vissa fall osäker rekrytering i samband med enstaka projekt eller entreprenader.

Kontakta oss på Dala Bygg & Betongteknik AB

Vi åtar sig hela entreprenader inom bygg och anläggning och kan också erbjuda företag möjligheten att hyra personal inom trä, betong, mark och maskinister. Vi är specialister på broreparationer, bygg och anläggning men också väg och räckesmontage. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er i ert projekt. Du kan också boka ett kostnadsfritt möte eller begära en offert genom att fylla i formuläret på vår hemsida.

Kontakta våra experter på Dala bygg & betongteknik!

Vi har en bred kompetens inom bygg och anläggning och kan åta oss allt från totalentreprenad till att hyra ut konsulter. Våra experter finns här för att hjälpa dig, allt du behöver göra är att kontakta oss!