Om Dala bygg & betongteknik

Dala bygg & betongteknik är ett välrenommerat företag som kan erbjuda en bred kompetens inom bygg och anläggning. Vi åtar oss hela entreprenader men kan också gå in som underleverantörer vid större projekt. Vi kan också erbjuda företag möjligheten att hyra personal inom ett flertal arbetsområden.

Dala bygg & betongteknik är ett företag som ligger beläget i Dalarna men som utför uppdrag över stora delar av Sverige. Vi kan erbjuda ett flertal tjänster inom många områden som exempelvis träarbete, betongarbete, anläggningsarbete, markarbeten och broreparationer. Vi erbjuder även uthyrning av personal som har de behörigheter och de certifieringar som krävs inom respektive arbetsområde.

Dala bygg & betongteknik tjänster

Vi kan erbjuda ett stort antal tjänster inom ett flertal områden. Vårt arbetsområde är över hela Sverige och vi är ofta anlitade i samband med stora entreprenader som exempelvis vid tillbyggnaden av Huddinge sjukhus. Nedan får du mer information om de tjänster som vi tillhandahåller.

Konsulttjänster

Vi kan erbjuda företag konsulttjänster som exempelvis byggledning, projektledning och betongkonsulter inom områden som broreparationer och anläggningsarbeten. Våra konsulter har genomgått kvalificerade utbildningar, är certifierade inom sina respektive områden och har en lång erfarenhet inom branschen.

Trä och betongarbeten

Våra trä- och betong- arbetare har samtliga yrkesbevis inom sina yrkesområden och i vissa fall även vissa certifieringar. De har en lång erfarenhet inom branschen och har deltagit i både stora som mindre projekt genom åren. Vi kan åta oss det mesta inom betong och träarbeten.

Mark och maskinister

Vi har också markarbetare som kan utföra ett stort antal arbetsområden som exempelvis stensättning, assistera vid anläggningsarbeten, vägarbeten, gräsläggning och mycket annat. Våra maskinister har yrkesbevis och förarbevis för flera olika maskiner.

Väg- och bro-arbeten

Vi åtar oss broreparationer, uppsättning av broräcken och bullerplank. Vi är även försäljare av bullerplank i olika format och broräcken. Vi utför även anläggningsarbeten, vägarbeten, tunnelbyggnationer men även demontering av betongfundament som exempelvis broar.

Uthyrning av personal

Vi kan också erbjuda företag möjlighet att hyra personal inom ett flertal olika yrkeskategorier som exempelvis betong, trä, maskinister, lastbilsförare och markarbetare. Genom möjligheten att kunna hyra personal med rätt behörighet, kunskap men som också har en lång erfarenhet inom sina respektive yrkesområden kan företag klara av sina uppdrag i samband med toppar eller då det saknas personal för att slutföra olika projekt.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss för att få mer information om hur Dala bygg & betongteknik kan hjälpa dig i dina projekt. Vi kan åta oss underentreprenader men även hela entreprenader. Vi har en bred kompetens inom ett flertal olika arbetsområden inom företaget vilket gör att vi kan åta oss både större som mindre uppdrag. Dessutom har vi alla de försäkringar som krävs för att kunna åta oss våra uppdrag. Vi genomgår löpande kompetenshöjande utbildningar så att personalen har tillgång till aktuella certifieringar för sina arbetsområden. 

Kontakta våra experter på Dala bygg & betongteknik!

Vi har en bred kompetens inom bygg och anläggning och kan åta oss allt från totalentreprenad till att hyra ut konsulter. Våra experter finns här för att hjälpa dig, allt du behöver göra är att kontakta oss!